מגורים צפופים

כ"ו בניסן ה'רע"ו – 29 במרץ 1516

ונציה

 

הגטו הראשון הוקם בוונציה. פירוש המונח 'גטו' הוא כידוע רובע עירוני שבו מותר ליהודים להתגורר, אך מקורו אינו ברור. אחד ההסברים הוא קרבתה של השכונה המיועדת לכך בוונציה לבית יציקה – get בדיאלקט הוונציאני. יהודים שאפו בדרך כלל להתגורר יחדיו, אך הגטו הפך זאת לברירה החוקית היחידה, בעוד ששאר האוכלוסייה הייתה חופשית לבחור את מקום מגוריה כרצונה.