גיליון 11 | ניסן תשעא | אפריל 2011

קרבן העדה // זאב ח’ ארליך

ערב פסח, הדרך העולה שכמה. בהר גריזים נשלמות ההכנות לחג. השה ממתין, והעדה לבושה לבן. ובהר הבית? על פסח השומרונים, פסח היהודים – ומה שביניהם

 

על קרבן הפסח, על דרישת הגאולה, ועלינו // יהודה עציון

ברור היה לרב צבי הירש קלישר שכאשר יהיו רבים מִנדחֵי ישראל בארץ הקדושה, חובתם לחדש את העבוד על גבי המזבח בהר הבית, עוד בטרם ייבנה המקדש. הסכמות של גדולים בעניין הצליח להוציא רק לגבי קרבן הפסח

 

וישן מפני חדש תוציאו // אסף מלאך

כאנטיתזה לרעיון הבחירה בעם ה’ ניצב החזון האוניברסלי של הכנסייה, לפיו מאס האל בישראל לטובת קהילת המאמינים הנוצרים. ההתעוררות הלאומית של עמים נוצריים שונים לוותה בזיהוים העצמי כעם נבחר – ‘ישראל החדש‘. אותה אדרת, אך הגברת אחרת לחלוטין

 

הקרב האחרון // מיקי ארליך

קרב קרני חיטין שנערך ב-1187 לא היה הראשון שניטש בין צאלח אל-דין לבין הצבא הצלבני באותו אזור. קדמו לו שני קרבות שבאחד מהם התנהלות הצלבנים – וגם תוצאות הקרב – היו אחרות. יש בכך כדי לערער את התאוריה התולה את תבוסת הצלבנים במעמדם ככובשים בארץ הקודש

 

אבן מקיר תזעק // חגי משגב

הכתובות הפזורות ברחבי הארץ הן העדות החומרית דווקא לרוחו האיש הקטן המהלך בשוליים של דרכי ההיסטוריה. הוא הקונה והמוכר, המתפלל והמקדיש, הקובר והמקונן. מפעל חדש מקבץ את כולן. סקירה של אפיגרף ממחברי הקובץ

 

הגדת המשורר // עשהאל אבלמן

על אף שהוטבל לנצרות בגיל 28, נשמרה בעזבונו של היינריך היינה הגדה של פסח. מוטיב ליל הסדר מככב ברומן היסטורי שכתב המשורר הגרמני הדגול, ובכתביו ניתן לזהות אהדה לעם שהשאיר מאחורי גוו. הקונפליקט שבין המודרנה למסורת חצה את נשמתו

 

המכחול המגויס // עקיבא צימרמן

ארתור שיק היה קצין בצבא אוקראינה, אך להגנת עמו הוא גייס את נשקו העיקרי – המכחול. בסגנון ייחודי עיטר את נכסי צאן הברזל של העם: ההגדה של פסח, מגילת אסתר ומגילת העצמאות. אמן ופטריוט

 

מנבכי הארכיון

‘עלינו’ ועליהם // הדסה אסולין

משפט אחד בתפילת ‘עלינו לשבח‘ שובה מעלה את חמתם של נוצרים ושל מומרים – הוא מבזה את משיחם. בפרוסיה של המאה ה-18 הופעלה הצנזורה, והמשפט נעלם מהסידורים בנוסח אשכנז. לגלגולה של תפילה ושל צו קיסרי