גיליון 25 | סיון תשעב | יוני 2012

 

ירושלים דארגנטינה // חנה הולנד

החזון שראה בעיני רוחו הברון הירש – אלפי חקלאים יהודים חיים באושר על אדמת ארגנטינה – זכה אמנם לפחות פופולריות מזה של החזון הציוני, אולם הגשמתו יצרה שילוב מרתק בין חקלאות ארגנטינית לבין תרבות יהודית ביידיש. משלחת של ‘מסע אל המורשת היהודית’ התחקתה אחר מה שנותר ממושבות הברון במישורי הפמפס

 

מצידון תצא תורה // איתמר ברנר

חיילי הצנחנים שלחמו בצידון איבדו בקרב חברים אחדים, ובהם דני ברנר, חייל דתי מרחובות. יומן מרגש שנכתב במהלך הקרבות מספר על משפחה יהודית שפגשו החיילים בעיר תוך כדי כיבושה. בזכות המשפחה התגלה ספר תורה עתיק שהוסתר בלב הקסבה. הספר הובא ארצה ונתרם לזכרו של דני

 

חרבו של המשורר // חגי מזוז

משורר ותלמיד חכם, מדינאי ומצביא, מנהיג ואיש אשכולות. דמותו של שמואל הנגיד מזדקרת בייחודיותה אפילו בקרב יהודי תור הזהב של ספרד. יכולותיו הצבאיות המזהירות וכשרונו הדיפלומטי סייעו למשורר הגדול להפוך את ממלכת גרנדה הקטנה לאחת החזקות בחצי האי האיברי

 

להטוטן על חבל דק // מרדכי ניסן

ממלכת ירדן נוצרה מתוך אינטרסים בריטיים וניתנה במתנה למשפחה ההאשמית. מלחמות ותנועה של פליטים הביאו למצב שבו משפחה ממוצא בדואי שולטת על רוב פלשתיני, אבל בזכות חכמת ממשל עמוקה הצליח המלך חוסיין לשמור יציבות השלטון. האם ימשיכו בכך גם יורשיו?

 

ביקורת

מארק אדלמן – לוחם, מהפכן, אדם, ו’ ברש וק’ בורטנקו // עשהאל אבלמן

פנחס ספיר – ביוגרפיה כלכלית פוליטית, יצחק גרינברג // מאיר חזן

 

מנבכי הארכיון

הורדוס הגדול בלבוב // יוסף גלסטון

כרזה מפתיעה מגליציה מעידה על חיי התרבות העשירים שהתקיימו ביידיש בקהילות מזרח אירופה. המחזה על המלך הורדוס הועלה בלבוב באישור השלטונות, ובהשתתפות התזמורת הצבאית המקומית

 

נקודת ציון

מפה גואלת // מוטי פסל

מפה מאוירת שהודפסה בהגדה של פסח באמסטרדם ב-1695 – ככל הנראה המפה המודפסת הראשונה בעברית – מציגה סיפור מרתק של קהילה הנתונה בלחצים דתיים מורכבים. האיורים הפרובוקטיביים משקפים חיים בעולמות שונים