מאת: זאב קינן
גיליון 28 | אלול תשעב | ספטמבר 2012

 

מהפכנית על מחצלת, נשיאה בצריף // ימימה חובב

דומה שלא היה צומת חשוב בתולדות הציונות מימי העלייה השנייה ועד לשנות השבעים של המאה העשרים שדמותה של רחל ינאית בן צבי נעדרה ממנו. מנהיגה, בוטניקאית, מחנכת, פוליטיקאית, אשת ספר וסיף, אשת משפחה ואהובתו של הנשיא – זוהי רחל, ציונית וסוציאליסטית בכל הווייתה הנשענת על אדני מסורת ישראל

 

התגלות בין איראן לכרמל // עמי-מנשה שרגר

הדת הבהאאית נוסדה במאה ה-19 באיראן על ברכי ציפיות משיחיות שיעיות, ועברה רדיפות וגלגולים אחדים עד שמצאה את מקום מושבה למרגלות הכרמל. משם היא שולחת לעולם מסרים של אהבת האל ושלום, המתגלים לאורך הדורות ממשה ועד בההא אללה

 

אש התורה // שמשון הכהן נדל

אסון נורא שהתחולל בעיר לבוב עורר ברב יעקב יהושע פלק, שניצל בנס, צורך למצוא משמעות חדשה לחייו. התוצאה הייתה פירוש ‘פני יהושע’ – מהפירושים המרכזיים לתלמוד בעת החדשה

 

נביא במאה העשרים // דרור בונדי

אברהם יהושע השל יועד מינקות להיות אדמו”ר של אחת מחצרות החסידות, אולם חש שא-לוהים קורה לו ליצור הגות רוחנית ומוסרית הפתוחה לכל באי עולם. את מסריו תרגם לפעילות חברתית אמיצה בארצות הברית, וגם למדינת ישראל מצא תפקיד חשוב בדרך לתיקון עולם

 

ביקורת

יציאת יהודי תימן, אסתר מאיר-גליצנשטיין // ישי פרנקל

 

מנבכי הארכיון

סערה בכוס תה // דניז ריין

ארנסט שטראוס, מתמטיקאי מחונן, הושפע מאוד מהשנים שבהן שימש עוזר המחקר היחיד של איינשטיין. הקרבה בינו לבין המדען הדגול הולידה מחברת מלאה אמרות ואנקדוטות מפתיעות, עמוקות ומשעשעות

 

נקודת ציון

אוניברסליות יהודית // מוטי פסל

מפה רבת פנים מראשית המאה העשרים מתארת עולם מורכב. רבי משה קליער, משרטט המפה, היה בעת ובעונה אחת רבה של טבריה שהשתייך לחוגי אגודת ישראל, מתנגד לציונות, מחבב המושבות ובעל לב פתוח לעולם הגדול

 

בזמן אמת

ירושלים היא הכל – אריה אלדד // ענת אדלר-טל