גיליון 8 | טבת תשעא | דצמבר 2010

 

נושא הלפיד // יוסף יצחק ליפשיץ

הרב יחיאל יעקב וינברג, שצמח מתוך תנועת המוסר בסלבודקה, שלט בשפות ובתרבויות שונות. הוא היה מיחידי הסגולה שנשאו אתם את לפיד התורה מתוך עולם הישיבות הישן, דרך התופת של שנות השואה, והעמידו לאורה דור חדש של תלמידי חכמים. מורם משיוך לזרם כלשהו, הרב וינברג לא חי בין העולמות אלא חיבר אותם

 

שאלה של זהות // תמר פריאל

בבית הקהילה בסרייבו למדה נורה רייס לחיות בשלום עם זהותה היהודית  המורכבת. יש משהו יפה בקהילה הפתוחה לכל מי שמזדהה אתה. משלחת ‘מסע אל המורשת’ מבקרת בסרייבו

 

יוסי המתיר // יעקב מדן

למרות הביקורת החריפה שספג מבני דורו, התברר שנאמנותו להלכה של יוסי בן יועזר היתה מעבר לכל ספק

 

בית יעקב עלו והלכו // מנחם שטרן

פקידי הברון טענו שהם לא קמים לעבודה, תושביה החרדים של ראשון לציון טענו שהם פורקי עול וניהיליסטים. ההד שנוצר סביבם רחוק מלשקף את מספרם הזעום של אנשי ביל”ו

 

מנבכי הארכיון

ללא מניין // הדסה אסולין

על הדלדלות בתי הכנסת בקהילות הקטנות בגרמניה מתחילת המאה העשרים

 

ביקורות

לבד בברלין, הנס פאלאדה // ימימה חובב