זאב קינן

זאב קינן הוא עורך הדיגיטל של סגולה ומורה דרך מוסמך. בוגר החוגים למקרא ולהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית

גיליון 21 | שבט תשעב | פברואר 2012

גיליון 12 | אייר תשעא | מאי 2011

גיליון 19 | כסלו תשעב | דצמבר 2011

גיליון 11 | ניסן תשעא | אפריל 2011

גיליון 17 | תשרי תשעב | אוקטובר 2011

גיליון 16 | אלול תשעא | ספטמבר 2011

גיליון 14 | תמוז תשעא | יולי 2011