לתפוס רגעים

תערוכה מעבודותיו של צלם העיתונות אביב יצחקי

מוזאון העיר חיפה מוצגת תערוכה מעבודותיו של צלם העיתונות אביב יצחקי. יצחקי פעל בארץ ובפריז בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת, ובתערוכה מוצגים צילומי רחוב שלו סביב נושאים פוליטיים ואזרחיים בישראל ובצרפת. התמונות מתעדות את הלכי הרוח מנקודת מבטו האישית של הצלם, שהוא חלק מההתרחשויות ההיסטוריות אך גם מביט בהן מהצד. האוצרות עינבר דרור לקס ואפרת אבני מזא״ה נתנו לתערוכה את הכותרת ‘אחרי המלחמה הקודמת (1970־1989)׳ כדי לתאר את תפקידן של מלחמת ששת הימים ושל מלחמת יום הכיפורים בביוגרפיה של הצלם. כמו רבים מבני דורו חווה יצחקי משבר זהות אחרי מלחמת יום הכיפורים. הוא החל לקיים מצוות, עבר לפריז ונישא לעיתונאית יהודייה מצרפת. באותן שנים הושפעו צלמים מהמושג ‘הרגע המכריע׳, המתייחס לאופן שבו הצילום — בניגוד לציור — תופס רגע חד פעמי. מבעד למרחק השנים נחשפת הנאיביות של הדמויות ברגע ההיסטורי שאותו תיעדה מצלמתו של יצחקי. הפער בין הצופה היודע את המשך ההתרחשויות לבין הדמויות המונצחות בתמונות יוצר מגע אנושי מעניין.

התערוכה פתוחה עד ה׳ במרחשון תשע״ט (14.10.18).