יציאת ערב

יהודים מתימן בדרכם לעדן

י”ז בכסלו ה’תש”ח – 30 בנובמבר 1947

30 בנובמבר הוא יום הזיכרון הרשמי לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן.

סמוך להצבעה באו”ם על תוכנית החלוקה בכ”ט בנובמבר 1947 ואחריה סבלו קהילות יהודיות רבות בארצות ערב מהתנכלות ואלימות מצד שכניהם הערבים. בחלק מהקהילות, כמו בחלב (סוריה), עדן (תימן) וכמה קהילות בלוב – היו אלו פרעות של ממש, עם נפגעים בנפש והרס בתי כנסת, ביזה ושוד.

כתוצאה מהתנכלויות אלה, המתח הגובר וגאות הרגשות הערביים הלאומניים, עזבו רבים מן היהודים את בתיהם, מכרו את עסקיהם בחיפזון, וחיפשו דרכים לעלות לארץ.

יום הזיכרון לציון היציאה מארצות ערב ומאיראן אושר בכנסת ב-2014, ומשנת 2016 הוא מצוין במוסדות החינוך בישראל בתאריך זה. למעשה זהו יום הזיכרון הרשמי היחיד בישראל המצוין בתאריך לועזי.