כתב יד עברי מספר אחד בספריית הקונגרס

איור המתאר אכילת מרור, ובו גבר מצביע אל אישה, בעקבות הפסוק "ומוצא אני מר ממוות את האשה" (קהלת ז, כו)

29 בינואר 1478 – כ”ה בשבט ה’רל”ח

הושלמה ‘הגדת וושינגטון’, יצירתו של אמן כתבי היד והמאייר יואל בן שמעון. לצד הטקסט של ההגדה הוסיף בן שמעון איורים רבים המעניקים לטקסט פרשנות מרתקת. האספן וסוחר הספרים העתיקים אפרים דיינרד העניק את ההגדה לספריית הקונגרס האמריקני ב-1916, והיא תויגה בספרייה תחת הציון הקטלוגי ‘כתב היד העברי מספר 1’. היום מכונה ההגדה על שם העיר שבה היא שמורה.