פורים נוסף בסרגוסה

מגדל נטוי בעיר סרגוסה, ספרד, דוד רוברטס, צבעי מים, 1838

 י”ז בשבט ה’ק”ף – 2 בפברואר 1420

יהודי סרגוסה ניצלו מזעמו של המלך אלפונסו החמישי מארגון. יהודי מומר הלשין בפני המלך שהיהודים החליטו כי קבלת הפנים המסורתית שנהגו לערוך לכבודו עם ספרי תורה מכל 12 בתי הכנסת תיערך עם תיקים ריקים ללא ספרי תורה בתוכם. לפני בוא המלך חלמו תריסר הגבאים של בתי הכנסת בעיר כי אליהו הנביא התגלה אליהם והורה להם להשיב את הספרים לתיקיהם, וכך ניצלו היהודים והמומר נתלה. האירוע נכתב במגילה ונחוג בספרד כ’פורים דסרגוסה‘.

Map base: Google Maps