אגודה אחת

י”א בסיון ה’תרע”ב – 27 במאי 1912

קטוביץ

ארגון אגודת ישראל נוסד בקטוביץ שבפולין. בוועידת היסוד שנמשכה יומיים נכחו כ-230 רבנים ועסקנים יהודים. הארגון הוקם במטרה לפתור את הסוגיות שתעלינה על הפרק בחיי עם ישראל ברוח התורה והמצוות. בין הרבנים שעמדו בראש הוועידה היו הרב חיים סולובייצ’יק שבהמשך הסתייג מהתנועה, הרב מאיר שמחה הכהן והרב חיים עוזר גרודזנסקי. למחרת הוועידה נוסד בקרקוב הסניף המקומי של אגודת ישראל, ואחריו הוקמו עוד מאות סניפים ברחבי אירופה. בפולין לבדה נרשמו מאה אלף חברים בתנועה. היום מייצגת התנועה בעיקר את הזרם החסידי ביהדות החרדית.