אסור להתגייר

התנצרות בולגרים. מיניאטורה 57 מתוך כרוניקה מנאסה, המאה ה14

5 בספטמבר 1288 – ז’ בתשרי המ”ט

האפיפיור ניקולאוס הרביעי חתם על בולה אפיפיורית המכונה ‘טורברטו קורדה’, ובה נאסר על נוצרים לאמץ את הדת היהודית. יהודים שייתפסו מסייעים לנוצרים להתגייר היו צפויים לפי הבולה לעונשים כבדים. זו הייתה רק תחנה אחת ברצף הצעדים הלא סימטריים שנקטה הכנסייה הקתולית במאמציה לנצר יהודים ולמנוע מנוצרים להתנצר.