בית יהודי קטן בערבה

המושבה אביגדור, אחת ממושבות הברון הירש בארגנטינה

28 באפריל 1892 – א’ באייר ה’תרנ”ב

מאה גברים ממשפחות יהודיות שהיגרו מרוסיה לקנדה יצאו ממונטריאול לצפון מערב קנדה. תכניתם הייתה להקים במקום מושבה חקלאית ולצרף אליהם את משפחותיהם מיד לאחר שיבנו את בתיהם. ההתיישבות היהודית במקום נתמכה על ידי הברון מוריס הירש שניסה באותם ימים להקים התיישבות חקלאית יהודית ברחבי העולם. המושבות הידועות והמצליחות ביותר שהוקמו בעזרתו היו בארגנטינה.