האחזות נח”ל ראשונה עולה לקרקע

קיבטץ נח"ל עוז, 2007

כ”ב בתמוז ה’תשי”א – 26 ביולי 1951

היאחזות הנח”ל הראשונה, שנקראה אז ‘נחלאים א’ – מול עזה’, הוקמה בידי חברי גרעין חילוני של התנועה הקיבוצית על האדמות של קיבוץ בארות יצחק – קיבוץ דתי שנפגע קשות במלחמת השחרור, ננטש, וחבריו הקימו קיבוץ חדש בשם זה במרכז הארץ. רעיון ההיאחזויות היה לחזק את אזורי הספר של המדינה הצעירה באמצעות חיילים שישרתו שירות צבאי מקוצר וישלימו את שירותם בפרק משימה התיישבותי וחקלאי. בשיטה זו הוקמו עד היום מאות יישובים ברחבי הארץ. כעבור שנתיים אוזרחה ההיאחזות וזכתה לשם ‘נחל עוז’.