הדפסת תנ”ך גוטנברג

תנ"ך גוטנברג, הפתיחה לספר בראשית

י”ד באלול ה’רט”ז – 15 באוגוסט 1456

תנ”ך גוטנברג הוא עותק בדפוס של הוולגטה, תרגום התנ”ך ללטינית. התנ”ך נדפס בבית הדפוס של יוהן גוטנברג, במיינץ (מגנצא). כדי לוודא את עמידות האותיות גוטנברג שינה את הרכב הדיו, והכין דיו על בסיס שמן במקום על בסיס מים. להדפסת התנ”ך היו דרושות אלפי אותיות. עד להדפסת התנ”ך היו מגלפים כל אות בעץ במשך יום שלם. כדי לייעל את עבודת הגלפים, הכין גוטנברג תבניות, ויצק לתוכן אותיות מתכת, שהחליפו את אותיות העץ. תנ”ך גוטנברג משלב בתוכו גם עבודת יד: בראשי הפרקים אותיות מאויירות, ובין הדפים איורי חיות וצמחים. המעבר לתהליך דפוס ממוכן לגמרי התרחש בהדרגה, אך הדפסת תנ”ך גוטנברג מסמלת את תחילת מהפכת הדפוס, שקיצרה את משך הזמן הדרוש להוצאת כתב יד לאור.