היסטוריון נולד – אבן ח’לדון

27 במאי 1332 – ב’ סיוון ה’צ”ב

נולד ההיסטוריון, הסוציולוג והכלכלן עבד א-רחמן אבן-ח’לדון. אבן ח’לדון נולד ופעל בתוניסיה, שם כתב את יצירת המופת שלו ‘אקדמות למדע ההיסטוריה’ ובקיצור ‘מוקדימה’ (אקדמות). הספר הוא נסיון ראשון בעולם להחיל קריטריונים מדעיים על ההיסטוריה, להבחין בין עובדות לבין סיפורי בדים. מעבר לסקירה היסטורית של התרבות הבדואית, הפוליטיקה המוסלמית ותולדות המדע, נעשה בספר נסיונות להכליל את הגורמים השונים הפועלים בהיסטוריה, ומכאן גם החלוציות שלו במדעי הכלכלה והחברה.