היתר מלכותי

כ”ז באדר ב’ ה’תקמ”ג – 31 במרץ 1783

הונגריה

 

הקיסר יוזף השני (1790-1741), חסיד האבסולוטיזם הנאור, הרשה ליהודים להתגורר בערים המלכותיות. מאמצי הקיסר לשלב את יהודי הממלכה בכלכלתה ובתרבותה הביאו לכך שכבר ב-1787 התגוררו כ-81 אלף יהודים בהונגריה. באחת מהערים אלה, פשט, שלימים התאחדה עם העיר בודה שעל הגדה הנגדית של הדנובה ונהייתה לבודפשט, נולד כעבור 77 שנים בנימין זאב הרצל.