הרומאים אוסרים על גיוס תרומות

פסל ראש של תאודוסיוס השני

י”ט בניסן ד’קנ”ט – 11 באפריל 399

האימפריה הרומית פרסמה חוק האוסר לשלוח שליחים כדי לאסוף תרומות בשמו של הנשיא, וכך מנעה מהיהודים לגייס כסף. זה היה שלב נוסף מתוך מהלך מתמשך שהחל בו הקיסר קונסטנטינוס במטרה לקדם את מעמדה של הנצרות כדת האימפריה ולפגוע במעמדה של היהדות. החוק אושרר בקודקס תאודוסיאנוס, כעבור כשלושים שנה.