הרעש השביעי

מחורבות בית שאן בעקבות הרעש

19 בינואר 746 – כ”ג בשבט ד’תק”ו

רעידת אדמה חזקה במיוחד התחוללה בארץ ישראל ובסביבותיה ופגעה בין היתר בירושלים, בבית שאן ובטבריה. לפי העדויות רבבות נהרגו, בתים רבים חרבו והנזק הרב מוטט את היישוב היהודי בארץ בתקופה שבה הוא נהנה מרווחה יחסית תחת השלטון המוסלמי. בפיוטים מוזכרת רעידת האדמה בכינוי ‘רעש השביעי’ או ‘רעש השביעית’, והקהילה היהודית בארץ ישראל קבעה יום צום בכ”ג בשבט לציון האירוע. ההיסטוריונים חלוקים בדבר השנה שבה התחוללה רעידת האדמה. פרופ’ מרדכי מרגליות טען כי הרעש אירע בשנת 749, ואילו לדעת פרופ’ שולמית אליצור מדובר בשנת 746.