הרעת תנאים

ט”ז בניסן ה’שמ”א – 30 במרץ 1581

רומא

 

האפיפיור גרגוריוס ה-13, יוזמו של הלוח הגרגוריאני הנקרא על שמו, אשרר את הגזרות של האפיפיורים פאולוס הרביעי ופיוס החמישי, ובהן גם האיסור ללכת לרופאים יהודים שנוצרים רבים המשיכו להעדיפם. אפיפיורים שקדמו לגרגוריוס וגם כאלה שבאו אחריו העניקו חסות לרופאים יהודים ואף השתמשו בשירותיהם.