חופש דת ליהודים בזכות אינטרסים פגאניים

מטבע של הקיסר הרומאי יוליאנוס 'הכופר'

כ”ב בשבט ד’קכ”ב – 4 בפברואר 362

 

קיסר רומא יוליאנוס הכופר פרסם צו המאפשר חופש דת ברחבי האימפריה וקבע כי היא תשוב לתפיסת הפלורליזם הדתי שאפיינה אותה בעבר. מטרתו של צו זה הייתה לבטל את חקיקתו של הקיסר קונסטנטינוס שהפכה את הנצרות לדת המדינה ולהשיב את עבודת האלילים הרומיים העתיקים על כנה. יוליאנוס התייחס לנתיניו היהודים באופן חיובי ואפילו התיר להם לבנות את בית המקדש בירושלים, אולם למרבה הצער הוא נרצח בידי חייל נוצרי מצבא האימפריה קודם שהמשימה בוצעה.