לצום או לא לצום?

ד’ בכסלו ג’רמ”ג – 17 בנובמבר 519 לפנה”ס

ירושלים

לפי המסופר בתנ”ך, משלחת של יהודים מבבל הגיעה לביתו של הנביא זכריה ושאלה “האבכה בחודש החמישי?” (זכריה ז’ ג) – האם גם לאחר שבית המקדש השני הוקם עוד חלה חובה על יהודי בבל לצום בתשעה באב ובשאר הצומות שנקבעו כזכר לחורבן בית המקדש? הנביא השיב שימים אלה עתידים להפוך לימי ששון ושמחה, אבל קשה לומר שהוא נתן תשובה ברורה באשר למציאות הספציפית.