מידה כנגד מידה

הריסות הר גריזים, סביב 1880

כ”א בכסלו ג’תכ”ט – 17 בדצמבר 333 לפסה”נ

אנטיפטרס

על פי מגילת תענית, משלחת שומרונים שביקשה מאלכסנדר מוקדון את השליטה בירושלים כדי להחריב את המקדש נמסרה לידי הכהן הגדול שמעון. על פי המסופר בתלמוד הבבלי, כשראה אלכסנדר את שמעון ירד ממרכבתו והשתחווה, משום שדמות דיוקנו של שמעון עמדה לפניו בכל ניצחונותיו. לבסוף נהרס דווקא מקדש השומרונים שעל הר גריזים ולא המקדש בירושלים.