מניין שטרות

3 באפריל 312 לפסה”נ – י”ח בניסן ג’שמ”ח

סוריה

 

נוסדה שושלת בית סלווקוס והחל ‘מניין שטרות’ ששימש במשך דורות רבים במסמכים יהודיים. מייסד השושלת, סלווקוס הראשון, ניצח שלושה מצביאים נוספים שנאבקו על שטחי ממלכתו של אלכסנדר הגדול. 250 השנים הבאות עברו על בית סלווקוס במלחמות בלתי פוסקות עם בית תלמי ששלט במצרים ובצפון אפריקה. מניין שטרות היה בשימוש במסמכים יהודיים תקופה ארוכה מאד, כנראה עד לתקופה הצלבנית שבה בא הקץ על קהילת א”י. יהודי תימן השתמשו בו עד לדורות האחרונים.