עלילה אנטישמית בצרפת

אמיל שוויצר, פוגרום שטרסבורג, 1894

כ”ה באדר ראשון ה’ק”ט – 14 בפברואר 1349

על רקע האשמת היהודים בהרעלת בארות – עלילת שוא נפוצה נגד יהודים בימי הביניים – נאספו באלזס נציגי הערים שטרסבורג, פרייבורג ובזל כדי להחליט מה לעשות ביהודים שבעריהם. כאשר חברי מועצת העיר שטרסבורג ניסו להגן על היהודים בחרו התושבים במועצה חדשה שתחליף אותם. כאלפיים יהודים משטרסבורג נגררו לבית העלמין ונשרפו שם למוות, ובעיר נותרו רק כאלף יהודים שהתנצרו, ובהם גם ילדים קטנים שנלקחו מחיק הוריהם והוטבלו בכפייה. זוהי רק דוגמא אחת לגורל הקשה של היהודים באירופה לאורך ימי הביניים.