‘בית יוסף’ ו’שולחן ערוך’ הם ספריו המרכזיים של רבי יוסף קארו, אך בהחלט לא היחידים. בנוסף ל’מגיד מישרים’ הוא כתב עוד ספרים רבים

כסף משנה

פירוש על ‘משנה תורה’ לרמב”ם המתמקד במקורות שמהם הסיק רמב”ם את ההלכה. המהדורה הראשונה של משנה תורה עם כסף משנה הודפסה במהלך שנות השבעים של המאה ה-16. רבי יוסף קארו היה מעורב במסירת החיבור להדפסה אך נפטר קודם שהושלמה.

---

 

שו”ת אבקת רוכל, תשובות בית יוסף

ספרי שאלות ותשובות הכוללים התכתבויות של רבי יוסף קארו עם חכמים אחרים, ופסקי דין של בית הדין בצפת שרבי יוסף קארו היה אחד מהחתומים עליהם.

---

 

כללי התלמוד

עוסק בכללי פסיקה תלמודיים. כמו בכתיבת בית יוסף גם בכללי התלמוד השתמש רבי יוסף קארו בספר מוקדם יותר כתשתית ליצירת חיבורו, ובמקרה זה בספר ‘הליכות עולם’ של רבי ישועה בן יוסף הלוי, בן המאה ה-15.

---

 

בדק הבית

ספר קטן הכולל תיקונים, הגהות ותוספות לספר בית יוסף, ולכן נקרא בדק הבית. הספר הודפס לראשונה עשרות שנים לאחר פטירתו של רבי יוסף קארו על בסיס קונטרסים שכתב בעצמו לאחר הדפסת המהדורה הראשונה. חלק מהקונטרסים אבד ומעולם לא הגיע לידינו. הספר הודפס פעמים אחדות באמצע המאה ה-17, ואחר כך הוטמעו ההערות כתיקונים בתוך מהדורות הספר בית יוסף כשהן מובחנות באמצעות סוגריים וכדומה.

---