“אשר על הבית”

בולה (טביעת חותם) הנושאת את שמו של אחד מחשובי הפקידים בממלכת יהודה במאה השביעית לפסה”נ נתגלתה בירושלים. הבולה היא טביעת חותמו האישי של “אדוניהו אשר על הבית”, והיא נתגלתה בפרויקט סינון העפר מחפירות הר הבית ב”עמק צורים”. מקורה של הבולה בשפכי עפר מחפירות ביסודות הכותל המערבי ב-2013. שפכים אלו הובאו ל’עמק צורים’ והתגלו עתה על ידי מתנדבת בפרויקט סינון השפכים. על הבולה, שקוטרה כסנטימטר אחד, מופיע בכתב עברי קדום הכיתוב “לאדניהו אשר על הבית“. הבולה מתוארכת בידי החוקרים למאה השביעית לפני הספירה לפי סממנים של צורת הכתב ומאפייניו.

אשר על הבית” היה תואר של פקיד חשוב במערכת הממלכתית בעת העתיקה. לנושאים בתואר “אשר על הבית” נודעה השפעה רבה על המלך ועל התנהלות הממלכה. בין השרים הידועים לנו מן המקרא בשם זה היו “עבדיהו אשר על הבית”, בספר מלכים א’, שהסתיר 100 מנביאי ה’ במערה וכלכל אותם בימי אחאב ואיזבל בממלכת ישראל, וכן אליקים בן חלקיהו בימי חזקיהו המלך בממלכת יהודה.

 

צילום: אליהו ינאי באדיבות עיר דוד

לדברי הארכיאולוג אלי שוקרון אשר ניהל את החפירה, “זו הפעם הראשונה שהתגלתה בירושלים בולה מהסוג הזה במסגרת חפירה ארכיאולוגית. הבולה הוחתמה על ידי ראש השרים בבית המלוכה בממלכת יהודה ואין ספק כי מדובר בממצא בעל חשיבות רבה“.

כתובת קבורה במערה בגדה המזרחית של נחל הקדרון הפותחת במילים: “זאת קבורת …יהו אשר על הבית” נתגלתה כבר ב-1870 על ידי שארל קלרמון גנו הצרפתי. תחילתו של השם נמחקה, אולם כתובת זו מתוארכת אף היא למאה השביעית לפני הספירה, בדומה לבולה שנתגלתה עכשיו. אף שהכתובת התגלתה כבר לפני כ-150 שנה, ונחצבה ממקומה ומוצגת היום במוזיאון הבריטי, היה זה פרופ’ נחמן אביגד שפיענח את הכתובת במלואה רק בשנות החמישים של המאה ה-20.

כתובת '...יהו אשר על הבית' מקבר בכפר השילוח. נתגלתה ב-1870צילום ועיבוד: תמר הירדני

כתובת ‘…יהו אשר על הבית’ מקבר בכפר השילוח. נתגלתה ב-1870