בר-כוכבא בירושלים

מטבע ברונזה נדיר מימי מרד בר כוכבא נתגלה סמוך להר הבית, בשטח הגן הארכאולוגי על שם דוידסון, בין עיר דוד להר הבית

רשות העתיקות הודיעה על מציאת מטבע נדיר מימי מרד בר כוכבא שעליו חקוק השם ‘ירושלים’. מבין יותר מ-20,000 מטבעות עתיקים שנחשפו בחפירות בעיר העתיקה של ירושלים, נתגלו עד היום רק ארבעה מטבעות מימי מרד בר כוכבא. הארכאולוגים מסבירים זאת בכך שאמנם מטרת המרד (וכנראה גם הסיבה לפריצתו) היתה לשחרר את ירושלים מידי הרומאים ולמנוע מהם הקמת עיר אלילית בשם ‘אליה קפיטולינה’ על חורבות ירושלים, הרי בפועל לא הצליחו המורדים לכבוש את ירושלים.

חופרי האתר, הארכיאולוגים מורן חג’בי וד”ר ג’ו עוזיאל מרשות העתיקות, סוברים כי המטבעות מימי מרד בר כוכבא הובאו לירושלים, שבה שכן מחנה הלגיון, בידי חיילי הלגיון העשירי, אשר לקחו חלק בדיכוי המרד, ושמרו את המטבעות שמצאו בשדות הקרב כמזכרות.
זהו המטבע היחיד מימי מרד בר כוכבא שעליו מוטבע השם ‘רושלים’. על צדו האחד של המטבע טבוע אשכול ענבים והכיתוב ‘שב לחר ישראל (שנה ב’ לחירות ישראל, כלומר: למרד), ועל הצד השני מופיעים עץ תמר – סמלה של יהודה – והכיתוב ‘ירושלים’.
הצד השני של המטבעקובי הראתי, עיר דוד

הצד השני של המטבע

המורדים לא השתמשו במטבעות חדשים שהם יצקו בעצמם, אלא נהגו להשתמש במטבעות רומיים ולחקוק עליהם ברושמה הטבעה משנית עם סמלי יהודה והמרד. יש אומרים כי הדבר נעשה בגלל דלות האמצעים שבידי המורדים, שלא היו בידיהם אמצעים לצקת ולהטביע מטבעות, ויש הגורסים כי היה זה צעד מכוון שנועד להפגין התרסה כנגד השלטון הרומי באמצעות ‘דריסה’ של סמל השלטון השנוא – המטבעות.

על מטבעות מימי המרד נחקקו חזית בית המקדש, כלי נגינה ששימשו בפולחן במקדש כמו חצוצרות, נבל או כינור, וגם כתובות: ‘לגאלת ישראל’ ו-‘לחרות ישראל’. מטבעות אלו גם הופיעו על חלק מן הבולים הראשונים של מדינת ישראל הצעירה.
מרד בר כוכבא (שמעון בר כוסבא) נמשך כחמש שנים. במהלכו הסבו המורדים היהודים אבדות כבדות לחילות הרומיים אולם באחריתו החריבו הרומאים מאות יישובים יהודים מהר חברון ועד לגליל, והנחיתו על היישוב היהודי מכת מוות שממנה לא התאושש ב-1800 השנים הבאות.