הארכיון שנזנח

עדויות לקיומו של ארכיון גדול נחשפו בחפירה בתל מרשה שבגן הלאומי בית גוברין מרשה. חופרים מטעם הסמינרים הארכאולוגיים והיברו יוניון קולג’ מצאו אוסף של למעלה מאלף בולות מהמאות השלישית והשנייה לפסה”נ מרוכזות במקום אחד. הבולות שימשו כחותמות למכתבים והעידו על כך שהמכתב לא נפתח לפני שהגיע לנמען. הפפירוסים שעליהם נכתבו המכתבים לא שרדו כעבור 2,200 שנה, אבל הבולות שרדו והן מעידות על התקופה ההלניסטית שבה נוצרו. על הבולות יש דמויות אליליות כמו אתנה, אפולו ואפרודיטי, קרני שפע, דמויות של חיות ותיאורים של סצנות ארוטיות. כיוון שהבולות נמצאו בחדר אחד החוקרים משערים כי מדובר בארכיון. ד”ר דונלד צבי אריאל מרשות העתיקות, מהמומחים הגדולים בעולם לבולות, אמר:

“ממצא ארכאולוגי זה של למעלה מאלף בולות מעיד על ארכיון מסמכים קדום פרטי וגדול שהיה במקום, והיה שייך אולי לבעל אחוזה אמיד. נראה כי הארכיון ננטש בפתאומיות, ועובדה זו מעניינת במיוחד על רקע אירועי התקופה המוכרים מהכתובים, במהלכם כבש יוחנן הורקנוס החשמונאי את האדומים שגרו בחבל ארץ זה, וכפה עליהם להתגייר”.