הומו ארקטוס בשרון

מאות אבני יד שיצר האדם הקדמון נחשפו בחפירה

כלי אבן מהתקופה הפליאוליתית התגלו באזור השרון

אוצר גדול של כלי אבן המתוארכים ללפני כחצי מליון שנה נתגלה על שטח גדול בין ג’לג’וליה לבין כביש 6. התקופה שבה נוצרו הכלים היא התקופה הפליאוליתית התחתונה – תקופת האבן הקדומה שבה התחילו ליצור כלי אבן סטנדרטיים דומים זה לזה ולא רק כלים מאולתרים לצורך מסוים – שהייתה גם התקופה שבה יצא ההומו ארקטוס, האדם הזקוף, מגבולות אפריקה לעבר המזרח התיכון, אסיה המערבית ואירופה. ההומו ארקטוס לא ישבו במקום אחד אלא היו ציידים-לקטים. בכל זאת, החופרים של רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב גילו איזור מחייה שהתחבא כחמישה מטרים מתחת לאדמה, והם מסיקים שבעבר עבר כאן ערוץ של נחל קנה ובני האדם הקדמונים חזרו לאיזור שוב ושוב בחיפוש אחרי מים, מזון, ואבני צור לייצורם של כלים. הממצא מתפרס על כעשרה דונם, והוא ממוקם מדרום לממצא פלאוליתי בקיבוץ אייל ומצפון למערת האדם הקדמון שליד ראש העין, שהממצא בה מעט מאוחר יותר.