המחשב קורא את קומראן

אחד האתגרים הגדולים של ספריות וארכיונים היום הוא הדיגיטציה – סריקה של ספרים, מסמכים וכתבי יד המונחים על המדפים והעלאתם לרשת באופן שינגיש אותם לקהל. חוקרי רשות העתיקות ביחידת מפעלי מגילות מדבר יהודה הופתעו כאשר בתהליך הדיגיטציה התגלו בפניהם מסמכים שלא ידעו על קיומם. כאשר התגלו המגילות לפני כשבעים שנה היו בהם קטעי קלף ופפירוסים אשר לא נשמרו היטב ונראה היה שלא כתוב עליהם דבר. קטעים אלה הונחו בקופסאות ללא מיון מיוחד. במסגרת הדיגיטציה ערך החוקר אורן איבלמן בדיקות מדגמיות באמצעות טכנולוגיית הצילום שפותחה במיוחד עבור המגילות, והתברר כי בעזרת צילום בקרני אינפרא אדום נחשפו על הקלפים אותיות שלא נראו קודם לכן. המחקר הוצג בכנס בינלאומי שנערך לציון שבעים שנה לגילוי המגילות. על פיסות הקלף הקטנות נחשפו אותיות בודדות בלבד, אך בחלק מהמקרים הצליח איבלמן לאתר את מיקומן המקורי במגילות, וייתכן שהתגלה אפילו קטע ממגילה חדשה שלא נחשפה עדיין. נראה אפוא שהעתיד עדיין טומן בחובו סיפורים נוספים על העבר.