חותמו של ראש העיר

טביעת החותם

חותם ועליו כתובת עברית התגלה בחפירה מאחורי רחבת הכותל

חותמו של שר העיר נמצא בין אבניו כותל ישן בעיר העתיקה בירושלים, מאחורי רחבת הכותל. זוהי טביעת חותם עליה מצוירות שתי דמויות אדם ובתחתיתה הכתובת ‘לשרער’, כלומר: ‘לשר העיר’, תפקיד המוזכר במקרא ודומה כנראה לתפקיד ראש העיר בימינו.

ראש העיר ירושלים ניר ברקת עם טביעת חותם שר העיר מתקופת בית ראשוןצילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

ראש העיר ירושלים ניר ברקת עם טביעת חותם שר העיר מתקופת בית ראשון

חותמות שימשו בתקופה ההיא להטבעה על בולות שסגרו כלי קיבול שונים והעידו על משלוח. הממצא שלפנינו נחתם בחותמו של שר העיר ואף נצרף בתנור אך לא שימש כחותם של כלי. מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, ד”ר שלומית וקסלר-בדולח משערת שהוא שימש כמזכרת מטעם נושא המשרה הרמה או כדוגמא שתסייע לאמת את חותמו. כך או אחרת, הממצא מחזק את ההשערה שבבתים שנמצאו התגוררו נושאי משרות בכירות. החתימה נמצאה בחפירות שמאחורי רחבת הכותל, שם התגלו לפני כעשור בתים מתקופת בית ראשון, מתחת לרחוב רומאי מרוצף אבנים רחבות. הבתים נתמלאו עפר ונסתמו, אולי בזמן החורבן ואולי מאוחר יותר. במהלך עבודות שנעשות כעת כדי לפתוח את המבנים לתצוגה, הוצא העפר שבין אבני הבניה העתיקות כדי למלא את מקומו במלט, ובסינון רטוב של העפר התגלתה החתימה.