יוצאים מהמערות

האתר הארכאולוגי בעין קשיש

מחקר חדש המתבסס על ממצאים פרהיסטוריים מאזור הקישון מוכיח: אנשי המערות חיו גם בשטח הפתוח

הכינוי העממי של הנאנדרטאלים הוא ‘אנשי המערות’, ועד לאחרונה אכן האמינו החוקרים כי הנאנדרנטלים חיו רק במערות ומהן יצאו כדי ללקט מזון או לצוד. מחקר חדש שפרסמו חוקרים מישראל ומהעולם, המתבסס על ממצאים שהתגלו בארץ, מבקש לשנות את תמונת העולם הזו. החוקרים בחנו שרידים חלקיים של שני שלדי אדם שנחשפו בעין קשיש הסמוך לקישון. הממצאים תוארכו לתקופה הפלאוליתית התיכונה המאוחרת, לפני שישים עד שבעים אלף שנה. זו הפעם הראשונה בתולדות המחקר בלבנט שבה נמצאו שרידי שלדים אנושיים מתקופה זו מחוץ למערות. המחקר מראה כי הנאנדרטלים חזרו לאתר עין קשיש פעמים אחדות, וכי הם התיישבו הן מערות והן באתרים פתוחים. אחת המסקנות החשובות העולה ממצאים אלה היא שהנאנדרטלים והאדם המודרני – ההומו ספיאנס – חיו במקביל באותו שטח מחיה במשך תקופה ממושכת. המזרח התיכון הוא האזור היחיד שבו התגלו עד היום עדויות לכך ששתי האוכלוסיות התקיימו זו לצד זו בתקופה הפלאוליתית.

המחקר מוכיח כי בניגוד להשערות קודמות הנאנדרנטלים לא נעלמו מהלבנט בשל חוסר היכולת שלהם להסתגל לשינויים בתנאי מזג האוויר, ועל כן עולה שוב השאלה מה גרם להיעלמותם. החוקרים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: יש המשערים כי האדם המודרני, שהגיע לאזור מאפריקה לפני כשישים אלף שנה, היה נשא של מחלות טרופיות, ואלה פגעו ביכולת העמידות של הנאנדרטלים; יש משערים כי האדם המודרני הרג בנאנדרטלים וחיסל אותם; ויש הסבורים כי ההזדווגות בין האדם המודרני לנאנדרטלים הביאה בסופו של דבר להיעלמות האוכלוסייה הנאנדרטלית.

שן שהתגלתה בעין קשיש. על פי הפרהיסטוריונים, מדובר בשן של אדם נאנדרנטליאראלה חוברס, האוניברסיטה העברית בירושלים

שן שהתגלתה בעין קשיש. על פי הפרהיסטוריונים, מדובר בשן של אדם נאנדרנטלי