בכרך אחד

קולופון כתב יד מינכן

י”ז בטבת ה’ק”ג – 15 בדצמבר 1342

מינכן

שלמה בן רבי שמשון סיים את מפעל האדירים של כתיבת כל מסכתות התלמוד הבבלי בכרך אחד. ‘כתב יד מינכן’ – הקרוי על שם הספרייה שבה התגלה במאה ה-19 – הוא העותק היחיד של התלמוד הבבלי שנשתמר בכתב יד, וכולו בכרך אחד. כתב היד התגלגל בין בעלים שונים עד שהגיע מאוסף של אחת הכנסיות בגרמניה אל הספרייה הממלכתית במינכן. בשלהי המאה ה-19 עבר הרב רפאל נתן נטע רבינוביץ על כתב היד כולו, רשם את השינויים הרבים שמצא לעומת גרסאות הדפוס של התלמוד, ופרסם אותם בספרו ‘דקדוקי סופרים’. לכתב יד מינכן נודעת חשיבות רבה בחקר התלמוד.