גמול רע

כ”ג בטבת ה’רנ”ב – 2 בינואר  1492

ספרד

אמירות גרנדה, המאחז המורי האחרון בספרד, נכנעה לכוחות בפיקודם של המלך פרדיננד והמלכה איזבלה, שהשלימו בכך את הרקונקיסטה. עם כיבושה של כל ספרד החלו המלך והמלכה במלחמה נגד נתיניהם היהודים והציבו בפניהם שתי אופציות: המרת דת או גירוש. להפתעתם הרבה של מנהיגי הקהילה היהודית, שטיפחו קודם לכן יחסי קרבה עם הזוג המלכותי, תשעה חודשים לאחר נפילת גרנדה לא נותרו יהודים בגלוי על אדמת ספרד.