הערוך

ט”ו בכסלו ד’תתס”ה – 4 בדצמבר 1104

רומא

רבי נתן בן יחיאל מרומי השלים את חיבורו הגדול – המילון התלמודי ‘הערוך‘ – שבו הסביר מונחים תלמודיים על סמך פירושיהם של רבנו חננאל, רבנו נסים מקירואן ורב צמח גאון. הערוך שימש את רש”י ואת בעלי התוספות בפירושיהם. חייו של רבי נתן היו עגומים. הוא קבר ארבעה מתוך חמשת בניו, חלקם בעלי הלכה ידועים. את נחמתו מצא בלימוד ובמפעלי צדקה, ובהם הקמת מקווה ובית כנסת מפואר ברומא שחנך יחד עם אחיו בתשרי תתס”ב.