ויקינגים מנצחים

ח’ בשבט ד’תרל”א – 4 בינואר 871

רדינג, דרום-מערב האי הבריטי

 

האנגלו-סקסונים הובסו בקרב רדינג.

קרב רדינג היה אחד מסדרת קרבות בין הויקינגים הדנים שפלשו לאי הבריטי והאנגלו-סקסונים  של ממלכת וסקס. ממלכה זו שכנה בדרום-מערב האי הבריטי, והיתה המעוז האחרון שעדיין לא נכבש בידי הוויקינגים, כך שלסדרת הקרבות נודעה חשיבות קריטית באשר לגורל השליטה באי הבריטי.

ארבעה ימים לאחר התבוסה ברדינג התעשתו הכוחות האנגלו-סקסונים בפיקודם של המלך אתלרד ואחיו אלפרד וניצחו בקרב אשדון. הקרבות נמשכו עוד כמה חודשים, והוויקינגים הדנים ניצחו בשבעה מתוך תשעת הקרבות. לאחר קרב וילטון במאי 871 הגיע אלפרד, שירש את אחיו שמת בחודש אפריל, להסכם עם הוויקינגים ושילם להם כופר. בהתאם לתנאי ההסכם עזבו הדנים את רדינג עד סוף אותה שנה. במהלך 28 השנים של ימי שלטונו של אלפרד הוא התמודד פעמים רבות עם הפולשים מצפון. רק בשלהי המאה התשיעית הצליחו האנגלו סקסונים לייצב את ממלכתם בתחומי אנגליה.