הלך לעולמו "אבי הפצועים"

ב אדר -ה'תשנ"ד – 13 בפברואר 1994

שמחה הולצברג היה אחד מלוחמי מרד גטו וורשה, שניצל ושרד את השואה והגיע לישראל כשריד יחיד של משפחתו. הוא התפרסם בעת המאבק נגד כינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל למערב גרמניה. לאחר מלחמת ששת הימים החל לבקר פצועים בבתי חולים, וכך זכה לכינוי "אבי הפצועים". באותם ימים התחיל להאבק למען זכויותיהם של פצועי צה"ל, מאבק בו המשיך עד לפטירתו, בתאריך העברי של היום.