מכבי תל אביב

כשהבריטים הציעו שוועד שכונת תל אביב יקים מוסד לכיבוי שרפות, חשבו בתל אביב שלהם זה לא יקרה. כשהשרפות התרבו  לא היה מנוס, אבל בעיר שנוצרה מתוך חלומות אוטופיים וצרכים דחופים לא תמיד נמצא תקציב לתרחישים חלומיים פחות // אילן שחורי

מערת הצדיק הירושלמי

כשאמצעי התחבורה היו איטיים, לא נסעו אנשי ירושלים למירון בל“ג בעומר אלא הסתפקו במערת שמעון הצדיק. המערה  וסביבותיה היו למוקד של יציאה מהחומות אך הקו העירוני הותיר אותן מחוץ לשכונות היהודיות. תולדותיה של שכונה
// 
דותן גורן

חוקרי הספרות

הם היו בשר מבשרה של האליטה הקומוניסטית ורצו לשמר את תרבות היידיש היהודית החילונית. תיק עצום שהתגלה בארכיוני הקג“ב שנפתחו בקייב מתעד מבצע רחב היקף שהתחקה אחרי הלך הרוח בקרב סופרים ומשוררים שהתאמצו לשמר זהות יהודית. סיפורם מגיע אלינו באדיבות חוקרי הקג“ב  // מריה דובנובה

ניצנים שלא פרחו

בדרך כלל נעו היהודים בגרמניה בין מעמד של מיעוט נסבל למעמד של מיעוט נרדף. הקשרים בין ההבראיסט קספר אמן לבין  מלומדים יהודים מראים שהייתה גם אפשרות של דיאלוג. התכתבות נדירה // נתן רון

קיצור תולדות – מכבי האש

 

מסע בזמן – מניקנור ועד אוסישקין

אחוזת קבר מימי בית שני בלב האוניברסיטה העברית בהר הצופים התעוררה לחיים בימי ראשית הציונית והחלה לאכלס מתים // תמר הירדני

 

ביקורת ספרים – לכתוב עבר שימושי

סיפורי הכיבוש האסלאמי – בין אגדה למציאות. על ספרו של בעז שושן ‘פרשים ביום ונזירים בלילה’ // אמיר מזור