גיליון 33 | שבט תשעג | פברואר 2013

פוליטיקה ציונית עם תרבוש // ימימה חובב

מה עשה בן גוריון, חבוש תרבוש, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה של איסטנבול? בבראשית המאה העשרים האמינו רבים שהשלטון התורכי הוא זה שעתיד להעניק לעם היהודי אוטונומיה בארץ ישראל, ובן גוריון וחבריו היו הפעילים הנמרצים ביותר למען התעתמנות יהודי הארץ

 

‘קיר הברזל’ של בן גוריון // יאיר שלג

האם הושפע דוד בן גוריון מעמדות יריבו הגדול זאב ז’בוטינסקי? תלוי את מי שואלים. היסטוריונים אחדים מצביעים על עדויות נסיבתיות לכך, בעוד עמיתיהם מראים שתפיסות אלה היו מנת חלקו של בן גוריון עוד קודם שהכיר את עמדות יריבו

 

האישה שאִתם // לימור גריזים-מגן

פולה בן גוריון ועליזה בגין היו שונות מאוד באישיותן ודומות בהתנהלותן. נשותיהם של מנהיגי הקטבים הפוליטיים של ישראל הצעירה סייעו לבני זוגן ככל הנדרש בדרכם הפוליטית, למרות שבסופו של דבר הן בעיקר רצו שיעזבו את הפוליטיקה וישובו הביתה

 

מר ביטחון // יגיל הנקין

איחוד הכוחות הלוחמים תחת צבא אחד, רכישת ציוד צבאי כבד, הכנת היישוב למלחמה נגד צבאות סדירים וניסוח תפיסת הביטחון של מדינת ישראל – המעשים הכבירים האלה הם כולם פרי פועלו של דוד בן גוריון, שר הביטחון הדומיננטי ביותר שקם למדינת ישראל מאז ומעולם

 

חירות בכיס ובארנק // משה פוקסמן שעל

בימי שלטון מפא”י הארוכים נשא מנחם בגין את דגל הכלכלה הליברלית וביקר את המבנה הכלכלי הסוציאליסטי ששלט במדינה. לאחר שעלה לשלטון נתקלה המדיניות של כלכלת השוק החופשי שהוביל בקשיים רבים, אולם סופה שהפכה לתפיסה השלטת במשק הישראלי

 

מהמחתרת ללשכת ראש הממשלה // יהודה אבנר

דמותו של מנחם בגין מלווה את זיכרונותיו של יהודה אבנר מהימים שבהם היה בגין מנהיגה המוקצה של האצ”ל ועד לתקופה שבה שימש אבנר אחד מיועציו כשנבחר לראשות הממשלה ב-1977. עדות אישית על סיפור עלייתו לגדולה של בגין

 

ביקורת

לאה גולדברג, חמוטל בר-יוסף // ענבר רווה

ביקורת אתר: הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה // אלי גרינברג

 

בזמן אמת

אתיקה לטווח רחוק – פרופ’ אסא כשר // ענת אדלר-טל