47 | ניסן תשעד | אפריל 2014

שירת כל הנהרות // עקביא גולדשטיין

מעטים האנשים אשר פנים כה רבים היו להם ומסע חייהם היה מגוון כמו זה של אורי צבי גרינברג. המשורר המהפכן והאנרכיסט, שראה בעצמו נביא לאחר שחזה את השואה ואת פרעות תרפ”ט, נדד בין עולמות שונים אך נותר תמיד נאמן לחווייתו הפנימית האותנטית

 

כל זמן שהמנוע דולק אפשר לנצח // יגיל הנקין

קרבות אל עלמיין נחשבים בעיני רבים לנקודת המפנה במלחמת העולם השנייה. השטח העצום שכבש ‘שועל המדבר’, הגנרל הגרמני ארווין רומל בשלב הראשון של המערכה, הוליד קשיים לוגיסטיים עצומים לקראת השלבים המתקדמים יותר שלה. השאלה שנשאלה באותם ימים הייתה עד מתי יצליח הטקטיקן הגרמני המבריק, שהיה למיתוס בעיני חייליו ואויביו כאחד, להתגבר על קשיים אלה ולנצח

 

יותר מסתם פירורים // ארי גרינספן וארי צבי זיבוטפסקי

כיום כל אחד יכול לגשת לפני פסח לחנות הסמוכה לביתו ולרכוש חבילת מצות שמורות כשרות למהדרין, אולם לא תמיד היה כך. לפני המצאת מצות המכונה נאפו המצות בקהילות ישראל בדרכים שונות, ובקהילות קטנות – בעיקר בעתות משבר ומלחמה – לא תמיד היה קל להשיג את המאכל היהודי השטוח

 

הפולמוס והברית // אסף ידידיה

ברית המילה היא האות הקמאי והבולט ביותר לשייכות לעם היהודי, ועל כן הייתה מאז ומתמיד מקור לביקורת וללעג על העם היהודי. בעת החדשה, עם התגברותם של תהליכי רפורמה וחילון, התעורר בקרב יהודי גרמניה פולמוס פנימי על הזכות להימנע מקיום ברית מילה החושף מתחים אידאולוגיים מרתקים

 

הפיתוי של עשתורת // נגה איילי-דרשן

מי הייתה האלה הכנענית עשתורת ומדוע נמשך אחריה עם ישראל לאורך כל תקופת המקרא? דמותה של האלה היפה, אשר מקומה במיתולוגיה הכנענית נותר עמום במשך שנים, נחשפת בממצאים מרתקים שהתגלו ופוענחו לאחרונה

 

ביקורת

בן גוריון, אפילוג, אבי שילון // עשהאל אבלמן

 

בזמן אמת

רבנות ישראלית – הרב דוד סתיו // הילי מויאל

 

מנבכי הארכיון

מהשטעטל לאוניברסיטה // אלכס ולדמן

אריה לייב מנדלשטם היה ככל הידוע היהודי הראשון שלמד באוניברסיטת מוסקבה. המסלול המפותל שנאלץ לעבור עד ששאיפתו להשכלה אקדמית התממשה מתועד בעיקר בזכות פקידי הביורוקרטיה הרוסית שלא ידעו מה לעשות ביהודי המשונה הזה