גיליון 6 | מרחשון תשעא | אוקטובר 2010

הרואה בכוכבים // אלכס טל

בפראג של המאה ה-16, בעולם שהחל לפרוץ את המסגרות המדעיות והדתיות של ימי הביניים, היה דוד גאנז תלמיד חכמים צמא דעת ומלא התלהבות, הן כשלמד אצל המהר”ל והן כשלמד אצל טיכו ברהה

 

אוהבי עברית שונאי ישראל // ארי גייגר

בשורה של גלים היסטוריים בחרו מלומדים נוצרים להשקיע את מרצם בלימוד עברית ובעיון בתנ”ך ואפילו בתלמוד ובקבלה, לעתים בעזרת יהודים מומרים ולעתים מתוך דיאלוג פתוח עם חכמים יהודים בני דורם. במקרים רבים האנטישמיות שלהם רק העמיקה

 

קהילת הנשים // ימימה חובב

האחווה הנשית פרחה בקהילות אשכנז של ראשית העת החדשה. פעילות חברתית ודתית תוססת, לנשים בלבד, התקיימה במקביל לקהילה הממוסדת. לצד ההערכה הגדולה לפעילותן, זכו הנשים גם למבטים גבריים נוזפים ולהצרת צעדיהן בתחום הכלכלי. מסע אל קהילה שלא הכרתם

 

מעצבי העצב היהודי // עשהאל אבלמן

יהודי ספרד גורשו ושוב התחילו היהודים לכתוב היסטוריה. היסטוריה של דם, כאב ודמעות. התודעה הלאומית במאה העשרים אימצה את היסטוריית הבכי במטרה לשים לה קץ. אולי אלה הם פניה של ההיסטוריה היהודית ואולי זו תפיסה בכיינית שמתעלמת מעבר מפואר

 

מעין עולם הבא // יעקב מדן

תחת שלטון מוקדון ובית תלמי, שתרבותם הפתוחה עודדה את הורדת המחיצות בין העמים ואת מיזוגן לתרבות אחת, פקדו משברים רוחניים ופוליטיים את העם היהודי ושמטו את הקרקע מתחת עקרונות אמונה של השגחה עליונה ותורת הגמול. הקריסה האמונית הצמיחה גם תורה חדשה בקרב תלמידי שמעון הצדיק

 

עתיקות בשלושה ממדים // שרה ג’ו בן-צבי

איך מציגים עתיקות? לפי שיטה כרונולוגית, לפי נושאים, או לאורך ולרוחב? שלושה מוזיאונים מובחרים בירושלים, שלושה מספרי סיפורים על העם היהודי בארצו

מנבכי הארכיון

מטמון במגרה // טובה פיש-רוזנברג

התכתבות בין הרב ישראל איסר פיש לרב משה פיינשטיין, 1951

 

ביקורות

האידאל הדמוקרטי במבחן השואה, שמואל טרינגו // יוסף יצחק ליפשיץ

אנחנו ננוח, ציפורה רוזנשר דולן // יעל (פרוינד) אברהם