מאת: זאב קינן

96 | סיון תשעח | מאי 2018

 

חופים רחוקים // ארי גרינספן וארי צבי זיבוטפסקי

יהודים לא ניסו בדרך כלל להפיץ את דתם בקרב עמים אחרים, אולם בשנים האחרונות אנחנו עדים לקבוצות בעיקר בעולם השלישי שמבקשות לאמץ לעצמן את היהדות. האם הם מבקשים אופק הגירה לישראל? האם הם נוצרים שחוזרים למקורות הנצרות? המחברים נסעו בעולם, נפגשו עם אנשים וחזרו לספר

 

הכוח השחור // אהוד פירר

בשנות השישים של המאה העשרים התעוררה זהות מוסלמית מיוחדת בקרב קהילת השחורים בארצות הברית. מה הביא אותם לאמץ דת חדשה אחרי שנים של אמונה נוצרית? על המרת דת כביטוי להתרסה חברתית

 

בין מורה לסורר // אהובה ליברלס נוימן

יהודים ונוצרים חיו אלה לצד אלה באירופה בימי הביניים, אך גדרות גבוהות הפרידו בין הקהילות. האם ניתן לשבת על הגדר גם כשהיא גבוהה כל כך מבלי להסתכן בנפילה? סיפורו של קלמן מרגנסבורג בוחן שאלה זו. קלמן בדק אפשרויות וניסה את החיים הנוצריים. האם הייתה דרך חזרה?

 

מיהו יהודי בעת העתיקה? // יאיר פורסטנברג

איך אדם הופך להיות יהודי? האם אפשר לקיים מצוות בלי להיות חלק מהעם היהודי? האם ממלכת יהודה שכבשה אזורים חדשים הייתה צריכה למול את הנכבשים? שאלות אלה ואחרות שנשאלו בעת העתיקה משקפות את השינויים בתפיסת הזהות היהודית ובשאלה האם ניתן להפוך ליהודי

 

מנבכי הארכיון

סיפורה של שפחה // משה יגור

מסמך שנשמר בגניזה הקהירית מצטרף לסיפור אישי של אישה אחת ומעיד על קשיי היטמעותה בעם היהודי. מתברר שהיטמעות בקהילה אינה רק עניין דתי ולאומי אלא גם עניין מעמדי

 

ביקורת ספרים

חרדים ואנשי מעשה – פועלי אגודת ישראל 1939-1933, עדה גבל // ימימה חובב

 

אמנות ההיסטוריה

דיוקן עצמי, שלמה אדלר // נעמי סמואל

 

מסע בזמן 

זכרון יעקב // תמר הירדני