אילה נדיבי

mm
ד"ר אילה נדיבי עובדת במרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים. עבודת הדוקטור שכתבה באוניברסיטת חיפה עובדה לספר 'בין קראוס לקסטנר - המאבק על הצלת יהודי הונגריה'