עדן הכהן

mm
ד"ר עדן הכהן הוא ראש החוג לספרות במכללת הרצוג ומרכז ההכשרה הפדגוגית במכללה. התמחותו היא בתחום שירת הקודש העברית בימי הביניים ובחקר הזיקות שבין פיוט למדרש