חיים גניזי

mm
פרופ' חיים גניזי הוא פרופסור אמריטוס במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן. כתב וערך ספרים אחדים בנושא השואה.