יעקב מדן

מבין ראשי ישיבת הר עציון ומרצה במכללת הרצוג, רב מדן חיבר יחד עם פרופ' רות גביזון את אמנת גביזון-מדן להסדרת יחסי דתיים-חילונים במדינת ישראל