ה(לא?) נביא ישעיה

חותם "ישעיה נבי" ושרטוט שלו

אילת מזר טוענת שמצאה את החותם של הנביא ישעיהו.

מזר מצאה בולה ועליה מופיעה הכתובת לישעיה[…] נבי[..]” בכתב עברי קדום. מעל האותיות דמות איילה רועה עשב. מזר גילתה את הבולה ב-2009, במהלך חפירה קטנה במתחם העופל, שנמצא מתחת לעיר העתיקה, באיזור שער האשפות. הבולה נמצאה באותה שכבה ארכיאולוגית ובמרחק שלושה מטרים בלבד מבולה דומה הנושאת את השם ואת החותם של המלך חזקיהו, בן זמנו של הנביא ישעיה. על פי האגדה, ישעיהו היה החותן של חזקיהו המלך. באותה חפירה נמצאו 31 בולות נוספות – חלקן נבדקו ופורסמו מאז.

קהילת הארכיאולוגיים חולקת על טענתה של מזר לפיה הבולה שנמצאה אכן קשורה לנביא המקראי ישעיהו. ד”ר חגי משגב, אפיגרף הקשור לאוניברסיטה העברית בירושלים, אתו התייעצה מזר בנוגע לבולה בשנת 2014, מצביע על כך שחותמות חימר כאלה היו נפוצות מאד לסימון סחורה ותוצרת חקלאית. השימוש בתואר נביא לא סביר בהקשר החקלאי. הבולה פגומה, ויתכן שהאות א’ אכן היתה חלק מההטבעה המקורית, אך באותה מידה יתכן שלא היתה חלק מההטבעה המקורית. חותמות מסומנות באותיות נבי נמצאו בעבר, מה שעשוי להצביע על כך שמשמעותן היא פשוט שם נוסף מאותה תקופה. “אבל”, מוסיף משגב, “כתמיד לא חסר מי שיקפוץ על הממצא בקריאות “הידד, הוכחנו את התנ”ך“.

הבולה הקטנה נמצאה בשעת סינון רטוב של חומר מתקופת הברזל שנחפר קרוב לסלע האם, קרוב לשרידי מבנה, אשר סבורים שהוא היה מאפיה מלכותית בקומפלקס האדמיניסטרטיבי של ירושלים הקדומה במאות התשיעית עד השביעית לפני הספירה.