צקלג?

בארבע השנים האחרונות ערכה משלחת ארכאולוגית חפירות בחורבת אל ראעי ובהן נחשפו שרידים מהתקופה הפלשתית ושרידים האופייניים לממלכת יהודה בתקופתו של דוד המלך – סוף המאה ה-11 וראשית המאה העשירית לפסה”נ. פרופ’ יוסף גרפינקל מהאוניברסיטה העברית וסער גנור מרשות העתיקות שהובילו את החפירה עם פרופ’ קייל קיימר מאוניברסיטת מק-קווארי בסידני זיהו לפני שנים אחדות את חורבת קיאפה כעיר המקראית שעריים וטענו שהיא הייתה מוצב קדמי של דוד המלך מול הפלשתים. עכשיו מצטרפת חורבת אל ראעי לחורבת קיאפה, והממצאים החדשים מעידים על התיישבות כפרית סמוך למחלף קרית גת בכביש 6 ומתווים את קו הגבול המערבי של ממלכת דוד. החופרים זיהו קרמיקה האופיינית לפלשתים במאות ה-12 וה-11 לפסה”נ וכלי קרמיקה עם עיטור אדום האופייני ליהודה בימי דוד המלך.

משלחת החפירות לחורבת אל רעי

החוקרים סבורים כי בחורבת אל ראעי הייתה העיר צקלג. הממצאים מעידים כי העיר הפלשתית ננטשה במאה ה-11, ולפי המסופר במקרא המקום ניתן אז לדוד, בן בריתם של פלשתים. כמו ברומן רחב היריעה של ס. יזהר ‘ימי צקלג’, שבו מזוהה העיר ומיד מתברר כי מדובר בטעות, גם במקרה הנוכחי יש מי שממהרים להעמיד דברים על דיוקם. “הזיהוי בלתי אפשרי לחלוטין”, אמר לסגולה פרופ’ גרשון גליל מאוניברסיטת חיפה. הוא הצביע על כך שצקלג נמנתה פעמיים בספר יהושע בין הערים בנחלת שבט שמעון הדרומי, ולכן יש לזהות את צקלג עם תל שרע שבין רהט לנתיבות. גם אם לא מדובר בצקלג, וגם אם החופרים לא הצליחו לאחוז בכלים שנשברו בזמן פשיטת העמלקים על צקלג, אין ספק שמדובר בגילוי חשוב על ממלכתו של דוד המלך.

משלחת החפירות לח' אל רעי