אוטואמנציפציה!

יהודה לייב פינסקר

ט”ז במרחשון ה’תרמ”ג – 17 באוקטובר 1882

יהודה לייב פינסקר פירסם את החוברת המפורסמת “אוטואמנציפציה!”. בשנה שקדמה לפרסום החוברת השתוללו פוגרומים ברחבי רוסיה. הפוגרומים הביאו את פינסקר, יהודי מתבולל, להבנה כי יש לקדם את הרעיון לפיו בית לאומי לעם היהודי יהווה תרופה לאנטישמיות. הוא הציע שאספת נבחרים יהודית תחליט היכן יוקם הבית היהודי הזה: בארץ ישראל, בארצות הברית או במקום אחר. פינסקר לא מצא תמיכה לרעיון שלו אצל מקורביו, ולכן פנה לתנועת חובבי ציון, והכיר בכך שארץ ישראל היא המקום היחיד בו יוקם בית לאומי לעם היהודי. פינסקר נפטר ב 1891, שש שנים לפני הקונגרס הציוני הראשון, אבל כתביו ומעשיו סללו דרך להרצל ולאחרים. עצמותיו של פינסקר הועלו לארץ בשנת 1934 והובאו לקבורה בהר הצופים.